ope电竞竞猜官方网站-首页

师资团队
弭艳芝

教师简介

个 人 信 息

 

弭艳芝

 

 

河北省霸州市

出生日期

19769

学历

研究生

政治面貌

党员

所在专业

电气工程

导师类别

 

毕业院校

河北工业大学

研究方向

控制理论与控制工程

电话

60201714

E-mail

14852160@qq.com

教 育 工 作 经 历

起止时间

           

997

至今

ope电竞竞猜官方网站-ope电竞竞猜官方网站教师

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究领域及专业技能

主要在研项目

科研获奖

序号

项目名称

获得奖励

等级

时间

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

校外学术兼职

1.

 


代表论文

1.